Skip to main content

Opwekkingsliederen

Lied inzenden

Op verschillende momenten in het jaar kiest de selectiecommissie een aantal nieuwe Opwekkingsliederen die vervolgens worden opgenomen. Heb jij een suggestie voor een lied dat je heeft geraakt? Of heb je zelf een lied geschreven dat in de Opwekkingsbundel past? Dan horen we graag van je! Je kunt het hele jaar suggesties insturen. Om je inzending goed te kunnen verwerken, hebben we een mp3 van het lied nodig (of een demo als het een lied van jezelf is) en de tekst in een los document. Heb je bladmuziek beschikbaar, dan ontvangen we die er graag bij. We danken je hartelijk voor je inzending en zullen er zorgvuldig mee omgaan.

Hoe is de Opwekkingsbundel ontstaan?

De eerste Opwekkingsbundel is ooit ontstaan op initiatief van Wiesje Hoekendijk. Zij constateerde destijds dat de bestaande bundels waaruit gezongen werd (in evangelische en pinksterkringen), slechts weinig aanbiddingsliederen bevatten en wilde dit gemis met een aanvullende bundel compenseren. Lees meer over het ontstaan van de Opwekkingsliederen.

Hoe worden Opwekkingsliederen gekozen?

De liederen worden uitgekozen door een selectiecommissie. De leden van deze commissie zijn uitgekozen vanwege hun muzikale talenten, theologische kennis, taalvaardigheid en ervaring op het gebied van muziek in de kerk, en vormen een gevarieerde groep qua kerkelijke en theologische achtergrond. We willen de Opwekkingsliederen namelijk voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar maken in Nederland!

Iedereen kan het hele jaar door een lied insturen voor de nieuwe selectie van Opwekkingsliederen. De commissie heeft de taak om al deze liederen individueel te beluisteren en door te lezen. Ze beoordeelt deze liederen op een aantal criteria. Uit de lijst met mogelijke liederen worden uiteindelijk twaalf liederen verspreid over het jaar gepresenteerd en digitaal uitgebracht. Deze liederen worden met Pinksteren ook op de nieuwe cd opgenomen.

Waar wordt op beoordeeld?

Er zijn uiteenlopende criteria waar de liederen op worden beoordeeld, zoals:

 • Is de tekst in overeenstemming met de Bijbel?
 • Is het goed zingbaar (adempauzes, toonhoogte, variatie in melodie)?
 • Zou dit lied binnen verschillende gemeentes of kerken gezongen kunnen worden?
 • Behandelt de tekst één centraal thema?
 • Past de tekst goed op het ritme van de muziek (lettergrepen, klemtoon, etc.)?
 • Passen tempo en stijl bij de tekst?
 • Kan een lied zowel met een grote band als met een enkel instrument gespeeld worden?
 • Is de muziek/tekst origineel?

Naast deze criteria wordt er per cd gezocht naar een balans in de volgende categorieën:

 • Gebedsliederen
 • Aanbiddingsliederen
 • Lofprijzingsliederen
 • Pastorale liederen
 • Proclamatieliederen

Als laatste kijkt de commissie voor de balans op de cd ook naar ritmes (uptempo/medium/ballad).

Hoe zit het met vertalingen?

We richten ons met Opwekkingsliederen in eerste instantie op Nederlandstalige liederen, maar het komt geregeld voor dat een lied vertaald wordt in het Nederlands en daarna in de bundel terechtkomt. Dit is niet vanzelfsprekend. Een Engelstalig lied kan voorkeur hebben, maar zal daarna opnieuw beoordeeld worden op basis van de Nederlandstalige tekst. Hierbij is het van groot belang dat een nummer niet ineens een andere inhoud/lading krijgt. Het moet in het Nederlands ook zingbaar zijn. Pas als de vertaling zelf ook de voorkeur heeft binnen de selectiecommissie, kan er gekozen worden voor dit lied.

Waarom wordt mijn lied niet uitgekozen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je lied niet wordt gekozen. Het kan zijn dat een lied wel bruikbaar is voor jezelf en voor je stille tijd of zelfs binnen je gemeente, maar dat het toch niet gekozen wordt, bijv. omdat het meer een luisterlied is dan een lied voor samenzang. Ook kan het zijn dat het thema al vaak in onze bundel voorkomt. Kortom, veel liederen halen de eindselectie helaas niet. We moeten immers terug van meer dan 200 naar twaalf nummers!

Natuurlijk betekent dit niet dat jouw lied niet goed is. Het is voor jezelf heel bruikbaar, maar past helaas niet binnen onze visie, op onze huidige cd of er is simpelweg een andere keuze gemaakt. Wij willen vooral de kerk en gemeente dienen en proberen hierin zo goed mogelijk een keuze te maken. We hopen hierin op je begrip.

Hoe zend ik een lied in?

Je kunt een mail sturen naar muziekproducties@opwekking.nl met hierin in ieder geval twee bestanden: een mp3-bestand en een tekstbestand. Daarnaast kun je ook bladmuziek toevoegen als je daarover beschikt. Ook vernemen we graag wie de schrijver(s) van het lied is/zijn, en wanneer het is gemaakt. Je mag maximaal drie liederen insturen. Liederen kunnen het hele jaar worden ingezonden, maar aan het begin van de selectieperiode wordt gekeken naar de hoeveelheid liederen die zijn ingezonden en wordt op dat moment bepaald wanneer er voldoende inzendingen zijn.

Als de liederen beoordeeld zijn laten we je uiteraard weten of je lied is uitgekozen.

Nieuwe nummers cd 48

De voorbereidingen voor cd 48 zijn in volle gang! Beluister de nieuwe liederen via onze digitale luisterplatforms en bestel de digitale uitgaven in onze webwinkel.