Skip to main content

Worship Weekend

Programma

Tijdens het weekend willen we samen groeien in aanbidding en daar veel aandacht aan besteden. Zo zijn er tijdens alle diensten korte toespraken van bekende aanbiddingsleiders en sprekers en nemen we volop de tijd voor stilte, gebed en ‘ministry’. Leer van professionele zangers en muzikanten van o.a. de Opwekkingband tijdens de workshops en seminars, ontdek (opnieuw) hoe krachtig aanbidding is en geniet van de nieuwe Opwekkings­­liederen van cd 47. En ook niet onbelangrijk: er is veel ruimte voor ontmoeting en samen optrekken! 

 • Vrijdag

 • Zaterdag

 • Zondag

 • 19.30 uur
  Samenkomst met Nelinda Troost

  Gemaakt om te aanbidden

  De gelijkenis die Jezus vertelt over een Farizeeër en een tollenaar die beiden in de tempel komen om God te aanbidden. Jezus eindigt met de woorden: ‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ (Lukas 18:9-14).

  Een schurende preek over de invloed van hoogmoed in ons leven, onze opdracht om een leven te leven dat de eer en glorie van God weerspiegelt (nederigheid) en de liefde, genade en rechtvaardigheid die Jezus ons schenkt (verhoging) doordat Hij zelf de laagste weg ging (Filippenzen 2). 

  Ichtus (grote zaal)

 • 10.00 uur
  Samenkomst met Sarah Ben Hamida

  Aanbidding begint in je eigen hart

  Als we terug mogen komen bij het hart van aanbidding, gaat dat ook over ons eigen hart. Dit is belangrijk zodat we God kunnen aanbidden met ons hele hart. Spreuken 4:23 zegt dat we ons hart moeten bewaken boven alles omdat het de oorsprong van het leven is. Durven we verbinding te maken met ons eigen hart, zodat we van daaruit ook met Gods hart verbonden kunnen worden.

  Ichtus (grote zaal)

 • 13.30 – 16.30 uur
  Songwriters bootcamp o.l.v. Jafeth Bekx

  Lied schrijven

  m.m.v. Harold ten Cate, Sander Nijbroek, Reyer van Drongelen, Sarah Ben Hamida en Charlotte Jordaan.

  Ark

 • 13.30 – 15.00 uur
  Workshop met Talitha Nawijn

  Zangworkshop

  Een workshop die niet mag ontbreken op het Opwekking Worship Weekend is die van Talitha Nawijn. Technieken, tips en tricks voor het beter leren zingen. En natuurlijk veel samen zingen.

  Herberg

 • 13.30 – 14.20 uur
  Seminar met Ruben Flach

  Een leven van aanbidding

  Wie is Ruben Flach?
  Ruben Flach is directeur van Stichting Opwekking. Vanaf zijn tienerjaren is Ruben muzikant in de gemeente en heeft hij vele jaren als aanbiddingsleider gediend, onder andere samen met zijn broers.

  Een leven van aanbidding is veel meer dan muziek alleen. Maar muziek speelt daar zeker een belangrijke rol in. Wat lezen we in de Bijbel over aanbidding en muziek en ons dagelijkse leven? We kijken naar hoe God aan een relatie bouwt met zijn kinderen door middel van aanbidding. Meer dan een lied, is aanbidding een levensstijl.

  Ichtus

 • 13.30 – 14.00 uur
  Workshop met Jaap Ginder & Leon Steensel

  Hoe benut ik alle mogelijkheden van het OPS pro projectiesysteem?

  OPS pro, het Opwekking Projectie Systeem, is gebouwd om kerken te ondersteunen bij het projecteren van liederen en Bijbelteksten. En er zit nog veel meer in, maar hoe gebruik je dat? Je leert het met instructies van één van de bouwers zelf!

  Schaapskooi

 • 14.30 – 15.00 uur
  Workshop met Leon van Steensel & Peter Grasmeijer

  Muziekrechten

  Regelmatig krijgen we als Opwekking vragen over muziekrechten en het gebruik van tekst en muziek in de kerk. Als je wel eens denkt: het zou handig zijn als iemand het een keer uitlegt of toelicht, dan is dit seminar een uitkomst. In minder dan een half uur krijg je van Peter Grasmeijer (van Small Stone Media) en Leon van Steensel (muziekproducties Opwekking) een praktische uitleg over het hoe en waarom van muziekrechten in de kerk en is er plek voor al je vragen. 

  Schaapskooi

 • 14.30 – 15.20 uur
  Workshop met Reni en Elisa Krijgsman

  Hoe bouwen we een aanbiddingsteam?

  Hoe zet je niet alleen een aanbiddingsteam op maar bouw je aan een cultuur waar aanbidding centraal staat? Hoe ontwikkel je je als team? Hoe werk je samen met de bedieningen en met een gemeente? Hoe houd je rekening met de diversiteit in de gemeente?

  Deze en andere vragen komen aan bod tijdens dit boeiende gesprek met de Opwekkingband. Deelnemers kunnen ook zelf vragen indienen die, voor zover mogelijk, beantwoord zullen worden.

  o.l.v. de Opwekkingband

  Ichtus

 • 15.40 – 16.15 uur
  Workshop met Ernest van Loon

  Geluid in de kerk

  Schaapskooi

 • 15.40 – 16.30 uur
  Seminar met Chrissy Anne

  Aanbidding en de Heilige Geest

  Wie is Chrissy Anne?
  Chrissy Anne is aanbiddingsleider en zangeres bij Mozaiek Worship. Ze was enkele jaren betrokken bij de Teenzone Band en gaf les aan Kingdom Life College in Rotterdam.

  Als we willen leven vanuit een hart van aanbidding is het belangrijk om de Heilige Geest niet alleen te kennen, maar Hem ook in ons dagelijks leven ruimte te geven. Wie is de Heilige Geest en hoe wil Hij ons leven richting geven, maar ook vullen zodat we vanuit zijn volheid leven in aanbidding. Hoe gebruikt de Heilige Geest gaven om ons te helpen in aanbidding ?

  Ichtus

 • 19.30 uur
  Samenkomst met Ruben Flach

  ‘Create in me a clean heart’

  Naar aanleiding van de hartenkreet van David in Psalm 51 waar hij vergeving vraagt voor de zonde die hij had laten plaatsvinden in zijn leven. Hij beseft dat God genadig is, maar ook rechtvaardig. Wat vraagt God van ons als we willen leven vanuit een hart van aanbidding? Hoe kunnen we leven met vreugde in ons hart en een verbroken geest?

  Ichtus (grote zaal)

 • 10.00 uur
  Samenkomst met Gilbert Thera

  Aanbidden! Omdat God de overwinning al heeft gegeven.

  Vanuit het bekende verhaal van koning Josafat kijken we, in het licht van Jezus’ verlossende werk aan het kruis, hoe God ons door aanbidding een krachtig wapen heeft gegeven. Josafat gaf de opdracht om God te aanbidden – niet zozeer voor de overwinning, maar omdat God reeds de overwinning had gegeven.

  Ichtus (grote zaal)

 • 13.30 uur
  Samenkomst

  Ichtus (grote zaal)

Aanmelden

Is het jouw verlangen om dichter bij Gods troon te komen? Wil jij groeien in aanbidding – persoonlijk of als team – en een weekend lang zingen tot eer van God? Geef je dan vandaag nog op!